طراحی سایت
شنبه 25 آذر 1396
EN

آزمایشگاه كلید مینیاتوری پژوهشگاه نیرو در سال 1380 در راستای هدف كنترل كیفی كلیدهای مینیاتوری راه­‌اندازی شد و در حال حاضر تمامی آزمون‌های این نوع كلید بر اساس استاندارد IEC 60898-1 در این آزمایشگاه قابل انجام می­‌باشد. در سال جاری با توجه به نیاز مصرف كنندگان و واردكنندگان انواع دیگر كلید، استاندارد مربوط به كلیدهای دیگر از جمله كلیدهای اتوماتیك، گردان، كلید فیوز، كنتاكتور، كلید و پریز و... مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از امكانات موجود در آزمایشگاه، انجام آزمون بر روی این محصولات آغاز گردید.

آدرس پست الکترونیکی : Reflab@nri.ac.ir
تلفن : 88079400

دامنه فعالیت

  • انجام آزمونهای كلید مینیاتوری مطابق IEC60898-1
  • انجام آزمونهای كلید محافظ جان مطابق IEC61008 , IEC61009-1,2
  • انجام آزمونهای كلید اتوماتیك مطابق IEC60947-1, 2
  • انجام آزمونهای كنتاكتور مطابق IEC60947-4-1
  • انجام آزمونهای سوئیچ، disconnector، كلید فیوز و تركیبات مشابه مطابق IEC60947-3
  • انجام آزمونهای كلید برق برای مصارف خانگی و مشابه مطابق IEC60669-1

گواهی نامه‌‌های تائید صلاحیت

  • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره 703
  • گواهینامه سیســـتم مدیریت كیفیــــت مبتنی بر استـــــــــــــــاندارد ISO/IEC 17025:2005 از DAP آلمان به شماره DAP-PL-3893.00 .

تجهیزات

ردیف نام دستگاه مدل شماره سریال
1 سیستم آزمون مكانیزم MT ------------
2 انگشت آزمون TF ------------
3 Oven TO ------------
4 OVEN GL ------------
5 محفظه رطوبت HC ------------
6 مولد جریان TRS ------------
7 سیستم 28 روزه ------------ ------------
8 سیستم آزمون مكانیكال MIS ------------
9 سیستم شوك و ضربه مكانیكی MSH ------------
10 دستگاه بررسی دوام مكانیكی و الكتریكی (4000 بار) MEES ------------
11 مشخصه قطع 1 TC1 TO1PR208
12 مشخصه قطع 2 TC2 TO1PR204
13 مولد ولتاژ بالا HVS ------------
14 مولتی متر MM ------------
15 كولیس VC SM20101A
16 تركمتر ADT-18 0400602305
17 محفظه گرمایش و سرمایش -------- --------
18 تایمر --------- ----------
19 DATA LOGGER TESTO 175-H2 20021866 /311

آزمایشهای قابل انجام

ردیف عنوان شماره استاندارد سال انتشار
1 حفاظت در برابر شوك الكتریكی IEC60898-1 2003
2 مقاومت در برابر گرمای غیر عادی و آتش ((glow-wire IEC60898-1 2003
3 بررسی صحت علامت گذاری ها و پاك نشدنی بودن آنها IEC60898-1 2003
4 مقاومت در برابر شوك و ضربه مكانیكی IEC60898-1 2003
5 مقاومت در برابر زنگ زدگی IEC60898-1 2003
6 قابلیت اطمینان كلیدهای از نوع ترمینال پیچی برای اتصال به سیم های خارجی IEC60898-1 2003
7 قابلیت اطمینان پیچها، قیمتهای هادی جریان و اتصالات IEC60898-1 2003
8 مشخصه قطع كلید IEC60898-1 2003
9 28روزه IEC60898-1 2003
10 غیر قابل تعویض پذیری كلید IEC60898-1 2003
11 دوام مكانیكی و الكتریكی كلید IEC60898-1 2003
12 اتصال كوتاه IEC60898-1 2003
13 دی الكتریك (پایداری در برابر ولتاژ ضربه صاعقه و فركانس قدرت) IEC60947-2 2006
14 كارایی عملیاتی بدون اعمال جریان IEC60947-2 2006
15 افزایش دما IEC60947-2 2006
16 بررسی رها كننده­های اضافه بار IEC60947-2 2006
17 بررسی رها كننده­های فرو ولتاژ و شنت ( در صورت امكان) IEC60947-2 2006
18 افزایش دما IEC60947-4-1 2005
19 دی الكتریك (پایداری در برابر ولتاژ ضربه صاعقه و فركانس قدرت) IEC60947-4-1 2005
20 توانایی كنتاكتور برای پایداری در برابر اضافه جریان IEC60947-4-1 2005
21 بررسی حدود عملكرد IEC60947-4-1 2005
22 افزایش دما (توالی I) IEC60947-3 2008
23 دی الكتریك – فركانس قدرت (توالی I) IEC60947-3 2008
24 اضافه بار ( توالی V) IEC60947-3 2008
25 دی الكتریك – فركانس قدرت (توالی V) IEC60947-3 2008
26 اندازه­گیری جریان نشتی (توالی V) IEC60947-3 2008
27 بررسی افزایش دما (توالی V) IEC60947-3 2008