طراحی سایت
شنبه 25 آذر 1396
EN

علاوه بر مزایای مختلفی كه مقره‌های كامپوزیتی نسبت به مقره‌های سرامیكی دارا می‌باشند، استفاده از آنها معایبی را نیزبه همراه دارد نظیر. ترك و فرسایش مواد پوسته، تغییرات سطحی پوشش مقره، جذب آب، كاهش استحكام الكتریكی ناشی از تخلیه الكتریكی روی مقره تحت محیطهای آلوده كه با ایجاد تغییرات در مواد و طرح مقره قبل از تولیدانبوه، میتوان به رفع تك تك این عیوب پرداخت بررسی كارآیی و بازدهی مواد پلیمری همچنین طول عمر مفید كاری آنها توسط آزمونهای پیرسازی امكانپذیر می‌باشد. امروزه تعداد آزمونهای متفاوتی بدین منظور تدوین گردیده است كه امكان انجام دو روش آنها در آزمایشگاه مه نمكی بوجود آمده است و آزمایشگاه با استفاده از این روشها به ارزیابی مقره‌های مورد آزمون می‌پردازد

آدرس پست الکترونیکی : Reflab@nri.ac.ir
تلفن : 9-88079400

گواهی نامه‌های تایید صلاحیت

  • گواهینامه سیستم مدیریت كیفیـت مبتــنی بر استــــــاندارد ISO/IEC 17025:2005 از موسسه DAP آلمان به شماره DAP-PL-3893.00
  • ارزیابی و تائیدازطرف متخصصین مجله تخصصی مقره هاINMR
  • دریافت تقدیر نامه طرح از بیست و یكمین جشنواره بین المللی خوارزمی

تجهیزات

ردیف نام دستگاه
1 SALT FOG SYSTEM
2 CLEAN FOG SYSTEM
3 TRACKING WHEEL SYSTEM
4 OVEN
5 LEAKAGE CURRENT ANALYZER
6 CONDUCTIVITY METER

دامنه فعالیت

انجام آزمون بر روی انواع مقره های فشار قوی كه عبارتنداز :
  • مقره بشقابی و سوزنی سرامیكی مطابقIEC 60507 سال 1991
  • مقره آویزی كامپوزیتی مطابقIEC 61109 سال 2008
  • مقره اتكایی خط كامپوزیتی مطابق IEC 61952 سال 2008
  • برقگیرپلیمری مطابقIEC 60099-4 سال 2009
  • سركابل پلیمری مطابق IEC 60502-4 سال 2005
  • فیوز كات اوت پلیمری مطابق IEC 62217 سال 2005

آزمایشهای قابل انجام

ردیف عنوان شماره استاندارد سال انتشار
1 آزمون مه نمكی IEC61109 2008
2 آزمون مه نمكی IEC61952 2008
3 آزمون مه نمكی IEC 60502-4 2005
4 آزمون مه نمكی IEC60099-4 2009
5 آزمون مه تمیز IEC60507 1991
6 آزمون برآورد سطح آلودگی مقره آلوده IEC 60815 2000
7 آزمون UV IEC 62217 2005
8 آزمون تراكینگ ویل IEC62217 2005